سهم من اين است

در اتاقی که به اندازه يک تنهاييست دل من که به اندازه يک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود مينگرد به زوال زيبايی گل ها در گلدان به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه يک پنجره ميخوانند آه... سهم من اين است سهم من اين است سهم من، آسمان ايست که آويختن پرده ای آن را از من ميگيرد    راستی عيد فطر مبارک07.gif

/ 0 نظر / 24 بازدید