عکس...

اون عکس بالايی و ميبينيد؟ صبر کنيد دالنلود ميشه...خودم انتخابش نکردم ولی خوب به نظرم خوشگله... بعضی وقت ها فکر ميکنم من اگه الان جای اون دختره بودم به چی فکر ميکردم...ميدونيد به چی؟ به اينکه چه قدر مرز دريا و آسمون باريکه. و به اينکه چه قدر نور نقره ای مهتاب به آبی دريا ميآد. اگه من الان جای اون دختره بودم چی دلم  ميخواست ...ميدونيد چی؟يه دوست که حرف نزنه مثه من بشينه محو اون منظره شه.

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید